FAQ

Per què comprar/invertir en la Costa Brava i a Roses?

La Costa Brava és una destinació de vacances molt apreciat per turistes de qualsevol nacionalitat i per diverses raons :
  • Aquest litoral costaner ofereix 214 km de gran bellesa. El nom de Costa Brava li ve del paisatge abrupte que trobem en molts trams d'aquesta costa on les onades trenquen braves sobre les roques. En aquests trams trobem penya-segats abruptes i cales amagades, envoltades de vegetació a les que només es pot accedir per mar o per camins costaners.
  • La Badia de Roses, una de les més belles del món, una distinció avalada per la UNESCO que en aquests moments només posseeixen una trentena de badies i que reconeix els valors turístics, paisatgístics i culturals d'aquest entorn.
  • 45km de platja, 15 km de cales i 50km de canals navegables. Les platges de la Badia de Roses es caracteritzen per aigües poc profundes ideals per a les famílies i la pràctica d'esports de vela.
  • La seva climatologia és típicament mediterrània, amb hiverns suaus i estius càlids.
  • L'accés a Roses es fa per l'autopista fins a Figueres (17 KM) o amb l'AVE fins a Figueres.

Quant ascendeixen les despeses relatives a la compravenda d'un habitatge?

  • L'escriptura pública a la notaria i la seva inscripció en el Registre de la Propietat, entre 2 i 3% del preu de la compravenda.
  • Los impostos (a Catalunya, l'Impost de Transmissions Patrimonials) són de 10% del preu de la compravenda.

¿Que es y qui paga la plusvàlua municipal?

La plusvàlua municipal és l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i és degut pel venedor.

Aquest impost municipal, que no s'ha de confondre amb la plusvàlua fiscal i només grava l'augment de valor dels terrenys de naturalesa urbana experimentat durant els anys en què el venedor ha estat propietari de l'habitatge.

Per llei , aquest impost és degut pel venedor, excepte si s'ha pactat el contrari entre les parts. Hi ha un termini de 30 dies naturals des de la data de l'escriptura per a liquidar-lo a l'ajuntament on situa el bé immoble objecte de la compra-venda.

Com es realitzen els canvis de nom dels subministraments d'aigua, llum, telèfon...?

La nostra agència gestionarà de manera gratuïta tots els tràmits administratius amb les respectives companyies així com amb l'Ajuntament de Roses i la Comunitat de propietaris (en el cas que n'hi hagi).

Qui ha de pagar els honoraris de l'agència immobiliària?

Els honoraris de l'agència estan inclosos en el preu de venda de l'immoble i per tant van a càrrec del venedor.

Quins documents necessito per a signar en el notari la compra d'un bé immoble?

Si és espanyol i casat en en Règim de guanys o Solter, només és necessari que presenti el seu Document Nacional d'Identitat.

Si és Español i casat en separació de béns, és necessari el seu Document Nacional d'Identitat i acreditar el règim de separació de béns (a Catalunya, el matrimoni es regeix per separació de béns, mancant pacte en contra).

Haig d'estar present el dia de la signatura davant notari?

El comprador ha de signar sempre davant notari l'escriptura de compra-venda.

No obstant això, en cas de no poder estar el dia de la signatura davant notari, vostè pot signar un poder notarial a l'atenció d'un tercer perquè aquest firmi l'escriptura en la seva representació..

Si el venedor o comprador ha donat un poder notarial a una altra persona perquè firmi l'escriptura en la seva representació, l'apoderat haurà de presentar la còpia autoritzada notarial (no una mera fotocòpia) i el poder haurà de facultar-li per a la venda o la compra.

FAQ RENT
FAQ SYNDICATE
Creació disseny y web per Studio Aeyle